Ban lãnh đạo

Ngày cập nhật : Thứ Ba, 12 Tháng Chín 2017 15:06:57

Hội đồng quản trị Công ty
Chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Trọng Thấu
Trình độ chuyên môn
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty : - Ông : Hoàng Hải Việt
- Ông : Lê Xuân Toàn
- Ông : Trần Nhật Tuân
- Ông : Trần Văn Tuấn

Ban tổng giám đốc điều hành (04 người)
         Chức vụ       Họ Và Tên       Trình Độ
1 - Tổng giám đốc: Hoàng Hải Việt Kỹ sư xây dựng
2 - Phó Tổng giám đốc: Trần Nhật Tuân Kỹ sư xây dựng
3 - Phó Tổng giám đốc:
Trần Văn Tuấn Kỹ sư xây dựng      
4 - Phó Tổng giám đốc:  Khương Hữu Thành
Kỹ sư xây dựng - Cử nhân kinh tế

Văn phòng công ty
         Văn Phòng       Trưởng Phòng       Trình Độ Chuyên môn
Phòng Tổ chức hành chính Trần Văn Công Kỹ sư xây dựng
Phòng Tài chính kế toán Lê Thị Dung Cử nhân kinh tế
Phòng Kinh tế kế hoạch
Lê Thị Vân Kỹ sư xây dựng
Phòng Quản lý kỹ thuật
Tô Doãn Trung
Kỹ sư xây dựng
Phòng quản lý thiết bị - vật tưNgô Sỹ Đồng Cử nhân kinh tế

Các đơn vị trực thuộc
            Tên đơn vị          Giám đốc         Phó giám đốc
Chi nhánh Nhà máy gạch Quảng Yên Phan Văn Tường Nguyễn Văn Trung
Xí nghiệp 25.1 Vũ Quốc Hoà

Xí nghiệp 25.2 Trần Văn Tuấn
Xí nghiệp 25.3 Lê Văn Quế
Xí nghiệp 25.4 Phạm Văn Hoàn
Xí nghiệp 25.5 Lê Quang Tuấn


Tin liên quan