Công ty cô phần sông đà 25

Ngày cập nhật : Thứ Năm, 14 Tháng Tư 2016 08:22:43

Tên công ty : Công ty Cổ phần Sông Đà 25
Tên giao dịch : Sông Đà No 25 Joint Stock Company
Tên viết tắt tếng Anh : Song Đa 25 JSC
Trụ sở chính Công ty : Số 100 Đường Trường thi phường Trường thi Thành phố Thanh Hoá
Điện thoại: 037.3852.248     Fax 037.3754.720
Tài khoản: 50110000000074 Ngân hàng ĐT&PT Thanh Hoá
Mã số thuế: 2800221072
Đăng ký kinh doanh: Số 2603000367 Do Sở KHĐT tỉnh Thanh hoá cấp ngày 9/2/2006
Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch đầu tư Thanh hoá.
Phạm vi hoạt động: Trên địa bàn cả nước và nước CHDCND Lào.
Vốn điều lệ: 43.437.000.000 đồng (Bốn ba tỷ, bốn trăm ba bảy triệu đồng chẵn)
Công ty có 1 chi nhánh, 5 xí nghiệp và các đội trực thuộc công ty đang tổ chức triển khai và hoạt động kinh doanh trên phạm vi cả nước gồm:
Chi nhánh nhà máy gạch Tuyenl Quảng Yên.
Địa chỉ: Thôn Yên Phú xã Quảng Yên - Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa
Điện thoại: 037.3677617 
Xí nghiệp 25.1
Địa chỉ: 100 Trường Thi - Thành phố Thanh Hóa
Điện thoại:  
Xí nghiệp 25.2
Địa chỉ: 100 Trường Thi - Thành phố Thanh Hóa
Điện thoại:  037.3710201
Xí nghiệp 25.3
Địa chỉ: 100 Trường Thi - Thành phố Thanh Hóa
Điện thoại: 037.3711363
Xí nghiệp 25.4
Địa chỉ: 100 Trường Thi - Thành phố Thanh Hóa
Điện thoại:  
Xí nghiệp 25.5
Địa chỉ: 100 Trường Thi - Thành phố Thanh Hóa
Điện thoại:  037.3757820
Các đội trực thuộc công ty

Tin liên quan