Lĩnh vực hoạt động của Công ty

Ngày cập nhật : Thứ Tư, 13 Tháng Tư 2016 10:41:20

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:
- Xây dựng nhà các loại;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật, đường dây tải điện và trạm biến thế điện;
- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất vật tư; vật liệu xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng từ đá; sản xuất cửa nhựa, cửa sắt;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; đầu tư phát triển nhà;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn đấu thầu xây dựng; lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Không báo gồm hoạt động thiết kế kiến trúc và kỹ thuật);
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Dịch vụ cân thuê tại trạm cân 60 tấn;
- Khoan phá nổ mìn công nghiệp.
- Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt - Mã ngành: 03222
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại –Mã ngành: 2592
- Sửa chữa máy móc, thiết bị - Mã ngành: 3312
- Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu- mã ngành: 55909
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước – Mã ngành: 78301
- Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); Sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện – mã nghành: 162
- Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng – mã nghành: 1621
Tin liên quan