Quá trình hình thành và phát triển

Ngày cập nhật : Thứ Hai, 09 Tháng Bảy 2012 08:37:35

Tiền thân của Công ty CP Sông Đà 25 là công ty xây lắp công nghiệp Thanh Hoá, được thành lập theo Quyết định số 1268 TC/UB-TH ngày 08/12/1971 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Ngày 09/09/1977 công ty đổi tên thành Công ty xây dựng số 2 Thanh Hoá, tới năm 1992 công ty được thành lập lại Doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 1432 TC/UB-TH ngày 21/11/1992 của UBND tỉnh Thanh Hoá. Trong thời gian hoạt động từ năm 1992 tới nay có hai đơn vị sát nhập vào Công ty đó là:

- Công ty Xây dựng C Thanh Hoá theo Quyết định số 34 /QĐ-UB ngày 07/01/1999.

- Xí nghiệp gạch ngói Quảng Yên Thanh Hoá theo Quyết định số 1544/QĐ-UB ngày 25/6/2001.

- Năm 2003 Công ty đổi tên thành Công ty Sông Đà 25 theo Quyết định số 433/QĐ-BXD ngày 15/04/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tiếp nhận Công ty xây dựng số 2 Thanh Hoá làm đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà.

Ngày 13/12/2005 Bộ trưởng bộ Xây dựng có Quyết định số 2284/QĐ-BXD chuyển Công ty Sông Đà 25 thành Công ty cổ phần, đổi tên là Công ty Cổ phần Sông Đà 25.

Tính đến nay Công ty có bề dày truyền thống gần 40 năm hoạt động trong nước và 25 năm hoạt động trên lãnh thổ nước Công Hoà dân chủ nhân dân Lào.

Trải qua thời gian hoạt động và phát triển, đến nay Công ty cổ phần Sông Đà 25 chúng tôi đã trưởng thành và phát triển lớn mạnh không ngừng cả về quy mô tổ chức, cơ cấu ngành nghề, sản phẩm. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh (SXKD) năm sau cao hơn năm trước, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động không ngừng được cải thiện. Công ty có đầy đủ năng lực và phương tiện, thiết bị tiên tiến để phục vụ cho công tác thi công các công trình lớn. Công ty có đội ngũ Kỹ sư, Cán bộ quản lý giỏi, Công nhân lành nghề có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức và quản lý thi công các công trình lớn kỹ thuật phức tạp. Công ty đã được Bộ xây dựng Việt Nam Trao tặng: 15 huy chương Vàng, 6 bằng chất lượng cao, và được tặng cờ công trình sản phẩm chất lượng cao nhiều năm liên tục của Ngành xây dựng Việt nam. Đặc biệt năm 2001 Công ty được Nhà nước tặng huân chương lao động hạng 3.
Tin liên quan