Giải trình nội dung tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC tại ngày 31/12/2022

Ngày cập nhật : Thứ Tư, 12 Tháng Tư 2023 09:01:01

Tin liên quan